CÁCH CHẤM SAO VÀ ĐÁNH GIÁ TÀI XẾ UBER SAU CHUYẾN ĐI

CÁCH CHẤM SAO VÀ ĐÁNH GIÁ TÀI XẾ UBER SAU CHUYẾN ĐI

6 Comments

  1. Toi di với lái xe Xuân Tuyên sáng nay 14/10/2016, và đã xếp hạng nhầm. Lẽ ra là 5 sao thì tôi xếp thành 1 sao. Làm thế nào để chỉnh sửa lại xếp hạng cho anh ấy cho công bằng?

Gửi phản hồi