CÁCH CHẤM SAO VÀ ĐÁNH GIÁ TÀI XẾ UBER SAU CHUYẾN ĐI

CÁCH CHẤM SAO VÀ ĐÁNH GIÁ TÀI XẾ UBER SAU CHUYẾN ĐI

5 Comments

  1. Toi di với lái xe Xuân Tuyên sáng nay 14/10/2016, và đã xếp hạng nhầm. Lẽ ra là 5 sao thì tôi xếp thành 1 sao. Làm thế nào để chỉnh sửa lại xếp hạng cho anh ấy cho công bằng?

    • Tôi đi với tài xế văn khang tối nay từ ga quốc tế tân sơn nhất về 92 nguyễn hữu cảnh, tôi muốn đánh 5 sao mà lại chỉ được 1 sao. Tôi muốn đánh giá lại cho anh ấy thì làm thế nào?

Gửi phản hồi